Projekat implementacije sistema upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane u ,,MI TRIVAS,,

Rezultat dugogodišnje saradnje između MI TRIVAS d.o.o. i ABC Project na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane jeste i uspješno završen projekat certifikacije sistema upravljanja bezbjednošću hrane ,,MI TRIVAS,, d.o.o. prema zahtjevima standarda FSSC 22000 verzija 5.1.

Zahtjevi standarda FSSC 22000 verziji 5.1. se sastoje od standarda ISO22000:2018, zahtjeva za preduslovne programa iz tehničke specifikacije ISO22002-1:2009 kao i dodatnih zahtjeva FSSC22000. Ovaj standard je odobren od strane Globalne inicijative za bezbjednost hrane (GFSI).

Kompanija ,,MI TRIVAS,, je 2006. godine započela sa proizvodnjom proizvoda od mesa i od tada do danas sa svojim odličnim proizvodima od mesa čini neizostavni dio svačije trpeze. Proizvodni asortiman kompanije ,,MI TRIVAS,, se sastoji od polutrajnih proizvoda od mesa, trajnih suvomesantih proizvoda i velikog broja različitih konzervi od mesa.

Više o ,,MI TRIVAS,, www.trivas.ba

Zajedno sa certifikacijskim auditom prema zahtjevima standarda FSSC22000 verzija 5.1, proveden je i audit sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO9001:2015, kao i audit sistema urpavljanja bezbjednošću hrane prema ISO22000:2018 i HACCP principa prema CXC 1-1969, Rev.5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

Audit je proveden od strane nezavisnog certifikacijskog tijela Quality Austria sa sjedištem u Beču, Austrija. Osim toga, Quality Austria je članica međunarodne asocijacije IQNET (The Internacional Certification Network) i osim certifikata Quality Austria, kompaniji ,,MI TRIVAS,, su dodijeljeni certifikati IQNET za pomenute standarde.

Više o Quality Austria, www.qualityaustria.com

,,MI TRIVAS,, i ABC Project nastavljaju uspješnu saradnju na obostrano zadovoljstvo i u narednim godinama.

Čestitke timu ,,MI TRIVAS,, na uspjehu.