Kontakt

Stručne usluge ,,ABC Project,, – Brane Novaković s.p. Banja Luka
Akademika Jovana Surutke 9
78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
JIB: 4507812670001
Ž.R. 5520020002642245 Addiko Bank a.d. Banja Luka