IFS Food certifikacija u kompaniji Mushroom d.o.o

Završen je još jedan projekat implementacije zahtjeva standarda IFS Food verzija 7 u kompaniji Mushroom d.o.o. Čelinac. Uspješno realizovan projekat je rezultat dugogodišnje partnerske saradnje ABC Project i Mushroom d.o.o. na implementaciji i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane.

Certifikacijski audit prema zahtjevima standarda IFS Food proveden je od strane akreditovanog certifikacijskog tijela QMSCERT ,,Q-CERT Ltd,, sa sjedištem u Grčkoj (www.qmscert.com) .

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane Mushroom d.o.o. je certificiran sa ocjenom High level u odnosu na zahtjeve standarda IFS Food verzija 7.

Djelatnost kompanije Mushroom d.o.o. koja je pokrivena opsegom certifikacije odnosi se na postupke prerade i klasiranja šumskih suvih gljiva. Kompanija Mushroom d.o.o. je jedna od vodećih kompanija iz Bosne i Hercegovine koja se bavi prerado šumskih gljiva i skoro cjelokupan asortiman svojih proizvoda plasira na tržište Evropske Unije.

Više informacija o kompaniji Mushroom d.o.o. http://www.mush-group.com/